Produse Lindab-ASTRON

Structura din otel – Cladiri cu un singur etaj – SSB

Structura din oţel este alcătuită din stâlpi şi grinzi construite din profile sudate sau laminate la cald, iar panele pentru acoperiş şi riglele de pereţi din profile galvanizate, produse prin îndoire la rece.

Structura primara:

 • Structura primară constă din toate elementele structurale care transferă încărcări asupra fundaţiei.
 • Cadrele principale ale clădirii constau din elemente de construcţie sudate pentru structura primară, inclusiv contravantuirile, şuruburi de îmbinare şi de ancorare.
 • În general, stâlpii intermediari sunt articulaţi. În anumite împrejurări, stâlpii sunt încastraţi.

Protectia

 • Toate profilele sunt sablate în conformitate cu prevederile standardului SA 2.5.
 • Pentru asigurarea protecţiei în timpul transportului şi montajului, pe toate profilele se aplică un strat de grund cu o grosime a peliculei de 80 de microni, de culoare albastră sau gri.
 • În mod opţional, profilele pot fi acoperite cu un strat de vopsea împotriva coroziunii, cu o grosime de 100 de microni.

Structura secundara:

Structura secundară constă din elementele care susţin panourile pentru acoperiş şi pereţi şi care transferă greutatea pe structura primară:

 • pane pentru acoperiş
 • rigle pentru pereţi
 • cadre pentru goluri

Panele pentru acoperiş şi riglele pentru pereţi sunt profi le Z galvanizate, produse laminate la rece.

 • îmbinările sunt realizate prin intermediul şuruburilor galvanizate
 • cadrele deschiderilor constau în principal din profi le L, C, U sau Z galvanizate, produse prin îndoire la rece.

Avantaje:

 • Profile estetice
 • Optimizarea spaţiului
 • Uşurinţă în modificarea sau schimbarea destinaţiei spaţiului
 • Montaj rapid şi uşor de realizat
 • Panele pentru acoperiş sunt şi canale pentru cabluri
 • Galvanizare sistematică a elementelor structurii secundare

Structura din otel – Cladiri cu mai multe etaje – MSB

Structura din oţel este alcătuită din stâlpi, grinzi şi elemente de susţinere. Grinzile şi stâlpii sunt construiti din profile laminate la cald sau sudate, iar panele şi riglele din profile galvanizate sunt produse prin indoire la rece.

Structura din otel

 • Stâlpii sunt fixaţi de fundaţie prin buloane de ancorare înglobate în beton.
 • Legătura dintre elementele de construcţie este asigurată de şuruburile din oţel galvanizat, cu rezistenţă mare la întindere.
 • Toate elementele de construcţie sudate sau laminate la cald sunt sablate în conformitate cu prevederile standardului SA 2.5, şi acoperite cu un strat protector de grund cu o grosime a peliculei de 80 μm, de culoare albastră sau gri. Opţional, aceste elemente pot fi galvanizate.
 • Proiectarea bazată pe metoda 3D, permite diferite opţiuni structurale, prin utilizarea de stâlpi zvelţi, pentru respectarea cerinţelor clientului şi pentru optimizarea costurilor

Elementele de stabilizare:

Efectul de şaibă al elementelor de planşeu, precum şi contravântuirile din acoperiş, asigură stabilitatea orizontală a clădirii.

Stabilitatea pe verticală depinde în mare măsură de modul de dispunere a faţadelor şi de scopul în care este utilizată clădirea în cauză şi este asigurată de elemente suplimentare, combinate în condiţii specifice; acestea pot fi :

 • tirant de contravântuire (opţiunea de bază, ieftină şi extrem de efi cientă)
 • un cadru de susţinere, care permite o mai mare fl exibilitate la instalarea uşilor şi a ferestrelor
 • pereţi de beton sau sâmburi de beton, precum cabine de ascensor sau case ale scării

Avantaje:

 • Mai puţini stâlpi, rezultând astfel spaţii libere largi
 • Înălţime redusă a clădirii, datorită grinzilor integrate
 • Proiectare 3D pentru o soluţie optima
 • Montaj simplu şi rapid, datorită îmbinărilor cu şuruburi

Sistemul de acoperis – Polar

 • Acoperişul POLAR este un sistem de acoperiş complet pe bază de panouri termoizolante.
 • Acesta include toate deschiderile, şuruburi şi profile de inchidere.
 • Panourile POLAR constau din două panouri cutate din tabla de oţel, fabricate prin profilare la rece, între care este injectată din fabrică o spumă poliuretanică.
 • În cadrul sistemului de acoperiş POLAR sunt disponibile diferite panouri si grosimi de izolaţie. Valorile U ale diferitelor produse sunt publicate de fabricantul panourilor.

Date tehnice:

Grosimi standard: de la 50mm pana la 120mm

Straturi de acoperire si culori:

Finisaje exterioare: Strat de acoperire: Poliester / Superpoliester / PVDF

Accesorii:

A fost dezvoltată o gamă completă de accesorii adaptate la sistemele de acoperiş POLAR, pentru a se asigura o protecţie optimă împotriva intemperiilor şi un aspect estetic plăcut:

 • Luminatoare in planul acoperisului, luminatoare de coama
 • Panouri translucide
 • Trape de fum

Avantaje:

 • Izolare termică
 • Nivel ridicat de termoizolare
 • Finisaj interior estetic
 • Instalare rapidă
 • Întreţinere simplă
 • O gamă variată de accesorii integrate
 • Fixare cu şuruburi autoforante din oţel inoxidabil

Sisteme de pereţi POLAR

 • Peretele POLAR este un sistem de perete complet pe bază de panouri termoizolante.
 • Acesta include toate golurile bordate, şuruburi şi profile de inchidere.
 • În cadrul sistemului de pereţi POLAR sunt disponibile diferite panouri şi grosimi de izolaţie. Panourile POLAR constau din două panouri cutate din tabla de oţel, fabricate prin profilare la rece, între care este injectată din fabrică o spumă poliuretanică.
 • Dispunerea îmbinării în lambă şi uluc asigură rezistenţa la intemperii

Specificatii tehnice:

 • Grosimea panourilor: de la 50mm la 120 mm
 • Valorile U ale diferitor produse sunt specifi cate de fabricanţii panourilor.

Fixarea:

Panourile POLAR sunt fi xate vertical pe structura secundară prin şuruburi speciale, opţional, cu şuruburi ascunse.

Straturile de acoperire si culoarea:

 • Sistemele de pereţi POLAR asigură niveluri de protecţie diferite, satisfăcând cerinţe în situaţii climatice variate. Informaţiile privind straturile exterioare şi culorile sunt specificate de fabricantul panourilor.
 • Finisaj exterior: poliester / superpoliester / PVDF.

Accesorii:

Este disponibilă o gamă completă de accesorii compatibile, pentru fi ecare sistem de pereţi.

Acestea asigură protecţie împotriva intemperiilor şi au un aspect plăcut:

 • Uşi pietonale simple sau duble
 • Porţi secţionale
 • Cadre de ferestre
 • Cadre de deschideri
 • Grile de aerisire
 • Profile de inchidere si elemente de finisare

Avantaje:

 • Nivel ridicat de izolare termică
 • Finisaje interioare şi exterioare estetice
 • Montaj rapid
 • Gamă variată de accesorii integrate

Mezanin

Mezaninul este o componentă importantă a multor clădiri industriale şi comerciale, atât pentru satisfacerea cerinţelor tehnicii moderne de stocare şi depozitare, cât şi pentru a spori eficienţa dispunerii utilajelor şi a fluxului de producţie.

Soluţii din sistem monolit: Sistem Multidek

 • Betonul este turnat pe un cofraj metalic, fără a fi lăsate rosturi, permiţând optimizarea proiectării secţiunilor pentru reducerea greutăţii şi a costului.
 • Flexibilitate maximă în poziţionarea şi dimensionarea deschiderilor, chiar şi după terminarea proiectării şi construcţiei mezaninului.
 • Grinzi multidek cu deschideri de până la 9 m.
 • Distanţa interax dintre grinzile secundare este de obicei de 3 m.

Avantaje:

 • Sursă unică de furnizare a mezaninului şi clădirii
 • Proiectarea mezaninului inclusă in proiectul clădirii
 • Maximizarea spaţiului clădirii
 • Reducerea timpului de construire: construcţia simultană a mezaninului şi clădirii
 • Calitatea este garantată de utilizarea de materiale prefabricate, din oţel sau beton

Pod rulant

Oferta standard:

 • Grinzi cu şine de 50 x 30 mm fixate prin sudură discontinue
 • Toate elementele de fixare, eclise şi şuruburi
 • Vopsea standard: sablare SA 2,5 şi grunduire 80 μm
 • Calcul static şi desene de montaj

Optiuni:

 • Şine de mare capacitate
 • Şine laminate pentru înlocuirea uşoară a şinei de rulare
 • Sudare continuă a şinei de rulare pe grinda de rulare a macaralei
 • Opritori, cu excepţia amortizoarelor de cauciuc
 • Strat final de vopsea

Grinzi de rulare pregatire pentru :

 • Capacitate standard a podului rulant: < 15 tone
 • Deschidere standard a podului: < 25 m
 • Clasifi care: H2, B3 (conform DIN) Grupa franceză II (conform CTICM)
 • Deschiderea grinzii: cu travee între 6 şi 9 m, cu o limită de 8 m pentru podurile de peste 12,5 tone
 • Câte un pod pentru o grindă sau, în cazul mai multor poduri, se adaugă limitatori pentru păstrarea integrităţii proiectate a grinzii
 • Tipul de pod: I (monogrindă) şi II (grinzi gemene )
 • Element de ridicare: cârlig

Avantaje:

 • Integrate perfect în construcţiile ASTRON
 • Optimizarea raportului între dimensiunea traveii şi deschiderea grinzii de rulare
 • O singură sursă de furnizare a grinzilor de rulare şi a clădirii
 • Proiectare integrată a grinzilor de rulare
 • Extras din SELECTOR Produse ASTRON, 2015.

Telefon: (0040) 722.216.033

Adresa: ATA Group SRL, Hotel Garden Club B-dul Grivitei, nr. A48, 500182 BRASOV

E-mail: office@atagroup.ro

Formular de contact